Witamy w sklepie internetowym!

Regulamin Zakupów

Niniejszy sklep internetowy (zwany dalej "Sklepem") przeznaczony jest zarówno dla osób fizycznych dokonujących zakupu towarów na własny użytek (konsumentów), jak i dla przedsiębiorców.

Jeżeli jesteście Państwo konsumentem, to Państwa prawa związane z zakupami w niniejszym sklepie określa Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (zwana dalej "Ustawą"). W pełnym brzmieniu dostępna jest ona dostępna na stronach Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nie było konieczności stosowania Art. 7 Ustawy, tj. zapisy niniejszego regulaminu są dla Państwa równie lub bardziej korzystne niż wymaga Ustawa, niemniej jednak w razie wątpliwości "Postanowienia umów mniej korzystne dla kon- sumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.".

Informacje

1. Główne cechy świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem.

Oferowane w sklepie listwy przypodłogowe, o ile nie zaznaczono inaczej, nie są produktem dostępnym na zasadzie magazynowej. Przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta parametrami przedstawionymi w sklepie internetowym takimi, jak wzór, grubość, wysokość itd. Na podstronach sklepu przedstawiamy wizualizacje, względnie zdjęcia z realizacji podobnych zleceń. Istnieje możliwość zamówienia próbek podobnego towaru. Obowiązujący kanał komunikacji to e-mail. Telefonicznie udzielamy porad i informacji.

Operatorem sklepu jest firma Piotr Kowalski Kiosk "HERMES", z siedzibą w Gdańsku (80-601), przy ul. mjr. Henryka Sucharskiego 70; NIP 5830217122, REGON 190495422. Firma jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki. Telefon kontaktowy: +48 509 761 719.

Łączna i ostateczna cena realizacji danego zamówienia, wraz z kosztami wysyłki, podawana jest po dodaniu żądanych produktów do koszyka i przejściu do kasy. Podsumowanie zamówienia wysyłane jest e-mailem na adres podany przy składaniu zamówienia.

Zamówienia realizowane są po przedpłacie na konto firmowe, termin realizacji liczy się od momentu zaksięgowania wpłaty. Wysyłka za pobraniem możliwa jest tylko po indywidualnym ustaleniu.

Zamówienie jest dostarczane do Klienta przez zewnętrzną firmę kurierską lub przygotowywane do odbioru osobistego w siedzibie firmy. Termin realizacji do 14 dni, typowo 3-10 dni. W przypadku, gdy termin wypada w dzień wolny od pracy, obowiązuje pierwszy najbliższy dzień roboczy. Za dzień wykonania zlecenia przyjmuje się dzień odbioru przesyłki przez kuriera lub Klienta. W przypadku stwierdzenia możliwości wydłużenia terminu realizacji informujemy o tym Klienta; Klient ma prawo w tej sytuacji odstąpić od zamówienia.

Czas podróży przesyłki odpowiada standardowej usłudze kurierskiej, typowo dostarczana jest ona nastepnego dnia roboczego. Odbierając przesyłkę należy przy kurierze sprawdzić jej stan, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń spisać z doręczycielem protokół uszkodzenia przesyłki.

Ewentualne reklamacje prosimy zgłaszać drogą mailową, załączając fotografię stwierdzonych usterek. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. Jeżeli zajdzie konieczność odesłania towaru, nie zakupionego z opcją "odbiór osobisty", zlecimy odbiór przez kuriera oraz prześlemy Państwu stosowną ilość etykiet przewozowych do wydrukowania. W gestii nadawcy leży właściwe przygotowanie przesyłki (kurier ma prawo odmówić odebrania paczki jeżeli stwierdzi nieprawidłowe jej zabezpieczenie).

Firma odpowiada za realizację zamówienia zgodnie z ustaleniem z klientem (podsumowanie zamówienia przesłane drogą mailową). W przypadku stwierdzenia niezgodności rozpatrujemy reklamację i przystępujemy do doprowadzenia zamówienia do oczekiwanego stanu lub przyjmujemy rezygnację z zamówienia - zgodnie z indywiduanym ustaleniem z klientem, zależnie od napotkanej sytuacji.

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest dostarczenie rzeczy bez wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Branża producentów listew przypodłogowych nie wypracowała jeszcze kodeksu dobryk praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.


Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Piotr Kowalski Kiosk "HERMES", z siedzibą w Gdańsku (80-601), przy ul. mjr. Henryka Sucharskiego 70; tel. 509 761 719) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płat- ności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 50-150 PLN (koszt analogiczny do kwoty za transport podanej przy składaniu zamówienia).

Formularz odstąpienia od umowy - do pobrania (PDF).

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Art. 38 pkt 3 Ustawy).


Warunki sprzedaży

Zakupów mogą dokonywać firmy i instytucje, osoby pełnoletnie lub osoby niepełnoletnie za wiedzą i zgodą prawnego opiekuna. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.

Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, podanie dokładnego adresu, numeru telefonu i adresu e-mail oraz w wypadku firm i instytucji kompletu danych niezbędnych do wystawienia rachunku.

Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok.

Fakt złożenia przez Zamawiającego zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną a jego przyjęcie do realizacji zostanie potwierdzone mailowo.

Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych nie będą realizowane.

Czas realizacji zamówienia jest zależny od aktualnego obłożenia zakładu. Oferta przedstawiana na stronach sklepu nie jest ofertą magazynową.

W przypadku stwierdzenia przewidywanego wydłużenia czasu realizacji zamówienia Zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

W wypadku zamówień indywidualnych, na towary wykonywane według wzoru Zamawiającego, szczegóły realizacji zamówienia są każdorazowo ustalane indywidualnie drogą mailową.

Do każdego zamówienia doliczany jest koszt przesyłki.
Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili potwierdzenia przyjęcia złożonego zamówienia, po wpłacie określonej kwoty na konto sklepu i uzgodnieniu wszystkich warunków.

Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, jeśli między innymi:

  • dane Zamawiającego są niepełne lub nieprawidłowe,
  • nie można nawiązać kontaktu z Zamawiającym,
  • zapas zamówionego towaru został wyczerpany.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

Zamawiający może anulować zamówienie do momentu jego potwierdzenia.

Towary i ceny

Przedmiotem sprzedaży są listwy przypodłogowe produkowane na zamówienie, według wzorów przedstawionych w sklepie. Można zamówić dowolną ilość listew wyrażoną w sztukach.

Ceny nie są ofertą a jedynie zaproszeniem do składania ofert (w myśl Art.71 Kodeksu Cywilnego).

Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich - brutto, z VAT w stawce 23%,

Ceny mogą w każdej chwili ulec zmianie, o czym Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany. Jeżeli nowe ceny nie będą mu odpowiadały, będzie mógł anulować zamówienie.

Dla towarów indywidualnych tzn. wykonywanych według wzoru czas realizacji i cena jest podawana po uzgodnieniu wszystkich warunków zamówienia.

Realizacja zamówienia

Dostawy są realizowane na terytorium Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dostawą firmową.

Koszty przesyłki są doliczane do wartości zamówionego towaru.

Sposób płatności: wpłata z góry na konto firmowe.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty, od tej daty liczony jest termin realizacji.

W przypadku nieodebrania przesyłki i zwrotu przesyłki do Sprzedawcy, koszt przesyłki w obie strony nie podlega zwrotowi.

Warunki reklamacji

Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący.

Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres firmy.

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Zamawiającego (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.

Czas dostarczenia towarów przez spedytora lub przewoźnika nie podlega reklamacji.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.

Jeżeli zakupiony towar posiada wady techniczne, należy go niezwłocznie odesłać koniecznie z opisem wady oraz rachunkiem/fakturą.

Inne postanowienia

Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do:

  • zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia
  • wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego
  • wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu

Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 17 grudnia 2010 r.